Ma: 2021.05.06. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Botrány Iregszemcsén: az önkormányzat „házipénztárként” használta a község csatornarendszerének kiépítésére alapított, állami támogatásokból és lakossági hozzájárulásokból gazdálkodó víziközmű társulatot - a rendőrség nyomozást rendelt el
Privatkopo.hu 2020. 10. 26. 2:46:00

A gyanú szerint önkormányzati pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására használhatták az iregszemcsei víziközmű társulat lakossági befizetésekből származó pénzét. Egy könyvvizsgálói jelentés arra is fényt derített, hogy a község szennyvízcsatorna-rendszerének kiépítésére létrehozott társulat kilenc alkalommal nyújtott kölcsönt Iregszemcse önkormányzatának. A volt polgármester és a volt jegyző ugyancsak a közműtársaság számlájáról kaphatott jutalmat (vagy megbízási díjat). A gazdasági szervezet elnöke és a település vezetője ugyanaz a személy, a fideszes Süvegjártó Csaba volt. A rendőrség - egy független helyi képviselő feljelentése alapján - sikkasztás és közokirat-hamisítás gyanújával nyomoz. Az ügynek egy gyanúsítottja van: a volt jegyző, F. Istvánné. Egyelőre.A Privatkopo.hu korábban két cikkben foglalkozott az iregszemcsei szennyvízcsatorna-beruházással összefüggésben, Nagy Rudolf vállalkozó által feltárt anomáliákkal. Ezekről itt

http://www.privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=iregszemcse&MN=Hirmix&LN=Hungarian és itt

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Joghalo&AN=iregszemcseeljarasok&MN=Joghalo&LN=Hungarian írt a bűnügyi portál.

Farkas János önkormányzati képviselő 2020. február 9-én több ügyben is feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen. A képviselő szerint az Iregszemcse Község Önkormányzatának 2019. december 18-án tartott képviselőtestületi ülésén elhangzott, hogy 2016-ban a hivatalban lévő polgármester, Süvegjártó Csaba, valamint az akkori testület tagjai 19 millió forint jutalom kifizetését szavazták meg saját maguk részére, és ezt az összeget a víziközmű társulat számlájáról emelték le. Ugyan másfél évvel később az iregszemcsei önkormányzat költségvetéséből visszautalták a pénzt, ám a feljelentő szerint a bűncselekmény így is megvalósult, ugyanis a jutalom olyan forrásból került kifizetésre, amelynek célja ettől eltérő - a település szennyvízcsatorna-rendszerének kiépítése - volt.

Tóth Szabolcs polgármester: „a volt polgármester és a volt jegyző a víziközmű számlájáról kaptak jutalmat” - ugyanő 7 hónappal később: „itt jutalomról soha nem volt szó”

A Privatkopo.hu birtokába került, a 2019. december 18-i képviselőtestületi ülésen elhangzottakat rögzítő jegyzőkönyv szerint Tóth Szabolcs polgármester a következőket mondta: „Amit még talált a csatornázással kapcsolatban, hogy a (volt) polgármester úr és a (volt) jegyző asszony jutalmat kapott. Ami neki kissé furcsa, hogy a vízi-közmű számlájáról kapták meg ezt a jutalmat, viszont 1,5 évvel később az önkormányzat költségvetéséből ezt visszautalták a vízi-közmű számlára. Így összesen, amit most tudatott a jelenlevőkkel, 19 082 320 forintról - nem is tudja, hogyan fogalmazzon, hogy ne sértődjön meg senki - nem tudnak.”

A 2020. július 15-i képviselőtestületi ülésen Tóth Szabolcs már tagadta, hogy korábban azt állította volna, a víziközmű társulat számlájáról jutalmat fizettek a volt polgármesternek és a volt jegyzőnek. „(…) Az tudják, hogy micsoda? A rosszul megírt pályázatokból, amihez az önkormányzatnak hozzá kellett raknia saját zsebből, önerőből, az a 19 millió forint az ebből áll össze. Azt nem osztották szét, meg nem lopták el. Ezek a rosszul megírt pályázatok.”

Az önkormányzat a lakosság által befizetett pénzt használta „saját” erőként - elmaradt a feljelentés

Tóth a képviselőknek elmondta: összegyűjtötte elődje, a fideszes Süvegjártó Csaba polgármestersége idején rosszul megírt pályázatokat, amelyek nem voltak 100 százalékosan finanszírozva, és ezekből tevődött össze a szóban forgó összeg. „Itt 19 millió forint jutalomról soha nem volt szó. Nézzék meg a jegyzőkönyvet és utána üljenek le beszélgetni erről.” A településvezető hozzátette: „A jutalom, az egy teljesen más téma. Nem is jutalmat, hanem megbízási díjat állapítottak meg, szerződés nélkül. A pénzügyi bizottság elfogadta, majd bevitték a testületi ülésre, ahol szintén elfogadták, viszont a volt jegyző asszony fogta, és önhatalmúlag, ahogy itt minden működött eddig, kivette belőle, ezt pedig közokirat-hamisításnak hívják. Ez ott van a rendőrségen már.”

                                              Tóth Szabolcs polgármester

Amennyiben megfelel a valóságnak a polgármester azon kijelentése, hogy a víziközmű társulat számlájáról - több tételben - elutalt 19 millió forintot az önkormányzat pályázataival összefüggésben „önerőként” használták fel (pontosabban bemutatták a pályázat lebonyolítójának az önkormányzati számla kivonatát, hogy rendelkeznek a szükséges saját erővel), a cselekmény felvetheti a sikkasztás bűntett gyanúját, mivel a társulat számláján „parkoló” pénzeszközt az állam és az érdekeltségi hozzájárulást fizető lakosok nem azzal a céllal bocsátották a gazdasági szervezet rendelkezésére, hogy abból az önkormányzat pályázgasson, méghozzá úgy, hogy azt a téves látszatot keltse, mintha a pénz a tulajdonát képezné.

                                     Süvegjártó Csaba volt polgármester

Tóth Szabolcs polgármester a képviselők előtt - homályos módon - utalt arra is, hogy a korábban emlegetett „jutalom” helyett „megbízási díjat” állapítottak meg (vélhetően a volt polgármester és a volt jegyző részére, ez a jegyzőkönyvben rögzített hozzászólás szövegkörnyezetéből nem derül ki egyértelműen), amely vonatkozásában - a településvezető állítása szerint - nem készült szerződés. Ennek ellenére előbb a pénzügyi bizottság, majd a képviselőtestület elfogadta azt.

A vonatkozó törvény szerint a polgármester és a jegyző hivatalos személy, akiket feljelentési kötelezettség terhel a hatáskörükben tudomásukra jutott bűncselekményeket érintően.

Az Iregszemcsei Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat a cégnyilvántartás szerint 2014. szeptember 29. nappal megszűnt. A társulat vagyonát képező, az önkormányzat által „kölcsönvett” 19 millió forint - több tételben történő - elutalása két évvel később, 2016-ban történt. A víziközmű társulat elnöke és Iregszemcse polgármestere ugyanaz a személy, Süvegjártó Csaba volt.

15 millió forint, amely „nem egyértelmű módon cserélt gazdát”

„A fenti beruházással kapcsolatban olyan adatokhoz jutottam, amelyek azt bizonyítják, hogy egy közel 15 millió Ft-os fiktív teljesítésigazolás történt, oly módon, hogy egy, már meglévő, üzemelő csatornaművet tüntettek fel, mint forráscélnak megfelelő építkezési beruházást” - fogalmazott feljelentésében a független önkormányzati képviselő. Farkas János már a képviselőtestület 2019. december 18-i ülésén elmondta, hogy a csatorna-beruházás dokumentumait vizsgálva rábukkant egy 15 millió forintos tételre, amely összeg - szerinte - „nem egyértelmű módon cserélt gazdát”. Közölte, hogy 2014. október 9-én - az önkormányzati választás előtt 3 nappal - olyan szerződést kötött az akkori polgármester, hogy lecsatornázzák a Vörösmarty és a Napsugár utcát, de ezek az utcák már a 2013-as beruházással együtt elkészültek. Erre bizonyíték az, hogy a csatornarendszerre már 2014. január 23-án, majd 2014. március 24-én rákötöttek ingatlanokat. Tehát ezek már élő vezetékek voltak, amikor szerződést kötöttek a kiépítésükre. Tóth Szabolcs polgármester megkérdezte Savanyuné Bodor Évát, hogy „a 2 oldalas kérdésekben, amit a könyvvizsgálónak összeállított, ez benne volt?” A képviselő asszony, aki a pénzügyi bizottság vezetője is, így válaszolt: „Persze. A Vörösmarty, meg a Napsugár utcáról van szó, azok a többivel együtt elkészültek és utólag csináltak rá szerződést. És ki is fizették.” A polgármester ekkor azt kérte a képviselőktől, hogy „várják meg a könyvvizsgálat eredményét, hiszen benne volt a kérdések között, erre választ fognak kapni”.

A polgármester egyszemélyben határozott három utca csatornázásáról - a döntését 4 évvel később hagyta jóvá a képviselőtestület

A július 15-i testületi ülésen ismét felvetődött a téma. Idézet a jegyzőkönyvből: Tóth Szabolcs (polgármester): Megkapták a könyvvizsgálói jelentést és a válaszokat. Kérdezi Savanyuné Bodor Évát, hogy kielégítő válaszokat kapott? Savanyuné Bodor Éva (képviselő): A Vörösmarty és a Napsugár utcák számláját a vízi-közmű számláról fizették ki, holott neki az volt a problémája, hogy ez a két utca már a hálózat építésével egy időben elkészült. A jelentés csak azt állapította meg, hogy kifizették, de valójában nem ez volt a problémája. Ha már a többivel együtt elkészült, miért volt rá szükség, ez volt a kérdés, de csak azt a választ kapta, hogy a vízi-közmű számláról fizették ki.” Dr. Marinka Nikolett (jegyző): „A jelentés leírta, hogy megszűnt a vízi-közmű társulat. 65 383 347 forint pénzeszköz átadása megtörtént 2014-ben. Azt is beszélték és el is mondták a lakossági fórumon is, hogy az is furcsa volt, hogy amikor ez az átadás-átvétel egy megállapodásban megtörtént, a polgármester úr átvette saját magától a pénzeszközt. A vízi-közmű társulat őt választotta elnökének, ezzel így utólag nem tudnak mit kezdeni. Szintén nem tudnak azzal sem mit kezdeni, hogy kivitelezésre került a Vörösmarty utca, a Napsugár és a Komló utca. A vízi-közmű társulás számlája azért került megnyitásra, mivel átadásra került az önkormányzat számlájára ez a pénzösszeg, és gyakorlatilag a polgármester úr hozott egy döntést, mely szerint beszerzési szabályzat alapján ő egyszemélyben ezeket a kivitelezési beruházásokat indítványozta. Majd 2017. szeptember 27-én (mintegy 4 évvel a szennyvízcsatorna-fejlesztést követően! - Privatkopo.hu) a képviselőtestület utólag jóváhagyta. Ezáltal utólag jóváhagyták ezt a pénzeszköz felhasználást. És emiatt 57 millió forint elköltésre került, ezért nem fiktív számla, mert teljesítés van mögötte. (…) Gyakorlatilag magát a felháborodást érti, azt is érti, hogy a könyvvizsgáló jelentésében ott van félkövér betűkkel, hogy 365 000 forint volt az egész beruházás lakossági költsége, és a beszedett pénzt felhasználták három másik utcára. De utólag ezt a döntést visszavonni nem tudják. Nem tudják felszedni az utakat, a járdákat, a szennyvízvezetékeket.”

Két bűncselekmény, egy gyanúsított - egyelőre

A Tamási Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el a független önkormányzati képviselő által gyanúsnak vélt ügyekben. Ezt a Tolna Megyei Főügyészség a Privatkopo.hu érdeklődésére megerősítette: „Valóban indult büntetőeljárás olyan tárgyú feljelentés alapján, amely Iregszemcse község volt jegyzőjét és volt polgármesterét érinti, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az ügyben egyelőre a volt jegyző gyanúsítotti kihallgatására került sor.”

A Tolna Megyei Főügyészség a 2020. október 15. napján kelt határozatában „a nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt F. Istvánné (volt jegyző - Privatkopo.hu) ellen a Tamási Rendőrkapitányságon folyamatban lévő 174/2020. bü. számú büntetőügyben” - a Tamási Járási Ügyészség ügyészei által előterjesztett elfogultági bejelentésnek helyt adva - a Tamási Járási Ügyészséget az eljárásból kizárta és az ügyészi feladatok ellátására a Paksi Járási Ügyészséget jelölte ki. A főügyészség indokolásában közölte: „A feljelentésben kifogásolt jutalommal összefüggésben az is felmerült, miszerint a képviselő testületi ülésről készült jegyzőkönyv nem valóságos adatokat tartalmaz. A volt jegyzőt gyanúsítottként is kihallgatták közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az ügyben érintett S. Csaba volt polgármester is. S. Csaba gyermeke a …… Gimnázium tanulója volt és több éven keresztül osztálytársa a járási vezető ügyész asszony gyermekének.”

Ha pénz kellett az önkormányzatnak, ott volt a „házipénztár”, a víziközmű társulat

Bár Farkas János feljelentésében nem szerepelt, a bűnügyi portál birtokába került, 2020. június 24-én kelt könyvvizsgálói jelentés (a 13 oldalas anyagért 1 millió 200 ezer forintot fizetett az önkormányzat - Privatkopo.hu) szerint 2016 előtt is volt arra példa, hogy az uniós, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Belügyminisztérium által folyósított támogatásokból, továbbá az iregszemcsei ingatlantulajdonosok befizetéseiből gazdálkodó víziközmű társulat finanszírozta - különböző összegű kölcsönök formájában - a község önkormányzatát. A 2012.február 15-én bejegyzett vizes társulat 2012. november 6. és 2013. december 12. között gyakorlatilag az önkormányzat „házipénztáraként” működött: kilenc alkalommal, összesen 58 millió 400 ezer forint kölcsönt nyújtott a helyhatóság részére. A pénzeket az önkormányzat öt részletben (az utolsót 2014. április 7. napján) visszafizette a társulatnak.

Ebben az esetben is felmerülhet annak gyanúja, hogy a pénzeszközök az eredeti céltól (szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése) eltérő módon kerültek felhasználásra, ez pedig bűncselekmény (sikkasztás) gyanúját vetheti fel - még abban az esetben is, ha az önkormányzat visszafizette a kölcsönöket.

Büntető törvénykönyv (Btk.)372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.”

A bűnügyi portál úgy tudja, hogy az ügyben sem a tavaly október óta hivatalban lévő polgármester, sem a 2018. október 8. napjától az önkormányzat alkalmazásában álló jegyző nem tett feljelentést.

Dr. Marinka Nikolett az Iregszemcsei Hírhozó 2018. novemberi lapszámában mutatkozott be a helyieknek

A bűnügyi hatóság jelenleg egy helyi képviselő, Farkas János feljelentése alapján nyomoz, nyomozgat. A jegyző szerint - olvasható a 2020. július 15-i képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvében - „ez elég bonyolult, összetett ügy, nem mindennap foglalkoznak a rendőrök ilyenekkel”. Dr. Marinka Nikolett hozzászólásában rámutatott: ez egy külön területe a gazdasági büntetőjognak és szerinte ezért lett volna jó, ha Farkas János nem tesz feljelentést, hanem egy gazdasági szakjogásszal fogalmaztatták meg volna azt, „mert most ott van az ügy a Tamási Rendőrkapitányságnál, egy olyan nyomozónál, aki életében nem látott ilyen ügyet”.

A bűnügyi portál - elektronikus levélben - kérdéseket intézett az iregszemcsei önkormányzat törvényességi őreként tevékenykedő jegyzőhöz. Dr. Marinka Nikolett a megkeresésre nem reagált.

(folytatjuk)

További friss információk
A volt balmazújvárosi polgármester meghurcoltatásának története
Hamis tanúzás és ügyvédi visszaélés gyanújával őrizetbe vettek egy ügyvédet
„Szabad” véleménynyilvánítás Iregszemcsén: „A polgármester megfenyegetett, ha nem adjuk át neki az ellene kezdeményezett aláírásgyűjtés íveit, kirúg a közmunkaprogramból” - a rendőrség hivatali visszaélés gyanújával nyomoz
Szerelemdoktor: súlyosítást indítványoz az ügyészség az UFO együttes frontembere és társai ellen, akik Svájcban futtattak prostituáltakat
Késlekedett orvosi segítséget kérni az anya, meghalt a gyermeke
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat