Ma: 2021.01.12. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Hasba rúgta a buszvezetőt
Privatkopo.hu 2020.11.28. 11:34:00

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2020. novem­ber 27-én, gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2020. novem­ber 13-án, a kis­kő­rö­si busz­pá­lya­ud­va­ron meg­lök­te, rán­gat­ta és hasba rúgta az őt sza­bá­lyo­san leszál­lí­ta­ni akaró busz­ve­ze­tőt.A vád sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber 13-án, este, a kis­kő­rö­si busz­pá­lya­ud­va­ron fel akart száll­ni az Izsák­ra indu­ló autó­busz­ra. A busz­ve­ze­tő ki is állí­tot­ta a menet­je­gyet, de azt a vád­lott nem tudta kifi­zet­ni, mert nem talál­ta a pén­zét.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő busz­ve­ze­tő közöl­te a vád­lot­tal, hogy még fél per­cet tud várni, utána el kell indul­nia, hogy tart­sa a menet­ren­det. A vád­lott azon­ban tovább­ra sem talál­ta a pén­zét, ezért a sofőr fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a busz­ról.

A vád­lott ennek nem tett ele­get, ezért a busz­ve­ze­tő a vád­lott tás­ká­ját levit­te a busz­ról és a meg­ál­ló­ban lévő leg­kö­ze­leb­bi padra tette. Eköz­ben a vád­lott a busz leg­al­só lép­cső­jén állt, majd a vissza­érő sér­tet­tet a zakó­já­nál fogva meg­ra­gad­ta és két kéz­zel meg­lök­te. A vád­lott lelé­pett a jár­da­szi­get­re és a sofőrt rán­gat­ni kezd­te a ruhá­já­nál fogva. A járművezető véde­ke­zett, de a vád­lott térd­del hasba rúgta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során nem szen­ve­dett sérü­lést.

A nyo­mo­zás elvég­zé­se után a kis­kő­rö­si rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát. A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2020. novem­ber 27-én állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit és 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te.

Az íté­let jog­erős.

További friss információk
Egy 68 éves csalódott férfi bosszúból tizenöt emberre gyújtotta rá a házat
9 napig fogva tartották, többször megverték, hogy megszerezzék a 8 millió forintos örökséget
Droglabort számoltak fel a BRFK Felderítő Főosztály nyomozói
Megölte élettársa lányát a 86 éves férfi
Áldozata három kisgyereke szeme láttára követett el szexuális erőszakot a nyílt utcán egy 17 éves „navajonki”
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat