Ma: 2021.01.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Nejlonzacskóval fojtotta meg élettársát egy 50 éves nő
Privatkopo.hu 2021.01.07. 8:39:00

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét annak az 50 éves nőnek az ügyé­ben, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék aljas indok­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2019 nya­rán élet­tár­sak­ként éltek egy Bács-Kiskun megyei köz­ség­ben. Viszo­nyuk ezen idő­szak­ra meg­rom­lott és mind­ket­ten azt kíván­ták elér­ni, hogy a másik elhagy­ja az ingat­lant.

Egy össze­szó­lal­ko­zás után közöt­tük tett­le­ges­ség­re ala­kult ki, amely után a fér­fi­nak fáj­dal­mai vol­tak. Ennek meg­szün­te­té­sé­re a vád­lott fel­aján­lot­ta gyógy­sze­re­it, ezek­ből a sér­tett - fel­te­he­tő­leg téve­dés­ből - nyug­ta­tót is bevett, amely­nek hatá­sá­ra esz­mé­let­len álla­pot­ba került. A vád­lott ekkor a lakó­ház lak­ha­tá­si jogá­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben élet­tár­sa éle­tét oly módon oltot­ta ki, hogy fejé­re kötö­zött egy nej­lon­zacs­kót, így meg­ful­ladt. A nő a sér­tet­tet a ház­hoz tar­to­zó kert­ben han­tol­ta el.

Miu­tán a sér­tet­tet a hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai kezd­ték keres­ni, a rend­őri intéz­ke­dés során a vád­lott beis­mer­te cse­lek­mé­nyét.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert ellen­ér­de­kű fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor, ezek­ről a másod­fo­kú eljá­rás során a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.

(Fotó: illusztráció)

További friss információk
Droglabort számoltak fel a BRFK Felderítő Főosztály nyomozói
Megölte élettársa lányát a 86 éves férfi
Áldozata három kisgyereke szeme láttára követett el szexuális erőszakot a nyílt utcán egy 17 éves „navajonki”
Vizsgálatot kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Privatkopo.hu cikke kapcsán az elégetett nagyvállalkozó vagyonának felügyeletével megbízott hivatásos gondnok tevékenységével összefüggésben
Több csontját is eltörte élettársa másfél éves kisfiának egy Somogy megyei féreg
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat