Ma: 2021.01.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Rabolt, csalt, lopott, veszélyeztetett - letartóztatását indítványozta az ügyészség
Privatkopo.hu 2020.12.10. 5:57:00

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint alig egy hónap alatt több - köz­tük igen súlyos - bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett.A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. novem­ber 5. és novem­ber 30. között több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett Vácon és kör­nyé­kén.

Két ízben fize­tés nél­kül haj­tott el tan­ko­lás után ben­zin­kút­ról, továb­bá elvitt egy ház nyi­tott udva­rán par­ko­ló autót, amit hasz­ná­lat után más­hol hagyott hátra. Egy másik alka­lom­mal pedig utcán álló jár­mű­ből lopta el az akku­mu­lá­tort.

A leg­sú­lyo­sabb cse­lek­mé­nye viszont az volt, ami­kor egy kis­bolt­ból tár­sá­val sza­lá­mit lop­tak, majd kisza­lad­tak vele az autó­juk­hoz. Az eladó utá­nuk ment és az indu­ló kocsi nyi­tott ajta­ján át, a kor­mányt meg­fog­va meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni őket. Az elkö­ve­tő­ket nem zavar­ta az ajtó­ban félig tér­de­lő eladó, gázt adtak és elin­dul­tak. Ezután kb. tíz métert húz­ták a sér­tet­tet és folya­ma­to­san pró­bál­ták őt kilök­ni. Végül a sér­tett elen­ged­te a jár­mű­vet és az útra esett.

Az elkö­ve­tőt a váci rend­őrök csa­lás, lopás, jármű önké­nyes elvé­te­le, köz­úti veszé­lyez­te­tés és rab­lás miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Váci Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat