Ma: 2021.01.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Privatkopo.hu 2021.01.06. 10:10:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki évek óta, min­den külö­nö­sebb indok nél­kül lépett fel erő­sza­ko­san édes­ap­já­val és édes­any­já­val szem­ben.A vád­irat sze­rint a vád­lott egy ingat­lan­ban lakott Sze­ge­den a sér­tet­tek­kel, úgy, hogy ő a mel­lék­épü­let­ben, míg a szü­lei a főépü­let­ben éltek. A viszony közöt­tük már közel tíz év óta meg­rom­lott, a vád­lott rend­sze­re­sen kez­de­mé­nye­zett vitát szü­le­i­vel, illet­ve több­ször fenye­get­te meg­ölés­sel őket.

A vád­lott tavaly szep­tem­ber­ben - min­den előz­mény nél­kül - vitát kez­de­mé­nye­zett édes­any­já­val, a sér­tett ruhá­it a szek­rény­ből kido­bál­ta, fejé­hez gyer­tya­tar­tót dobott, lám­pá­val, lap­top­pal ütöt­te. A sér­tett­nek emiatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de orvos­hoz nem for­dult.

Még ugyan­eb­ben a hónap­ban a vád­lott az édes­any­ját egy vita köz­ben leköp­te, ok nél­kül ordí­toz­ott vele, becs­mé­rel­te, halá­lát kíván­ta és pofon ütötte.

A vád­lott által kez­de­mé­nye­zett folya­ma­tos vesze­ke­dé­sek során a nő az édes­any­ját idén feb­ru­ár­ban meg is rúgta, illet­ve a dula­ko­dás során kezét meg­ha­rap­ta, föld­re vitte. A sér­tett az elszen­ve­dett - 8 napon belül gyó­gyu­ló - sérü­lé­sek miatt ekkor sem for­dult orvos­hoz.

A vád­lott tavaly ősszel az édes­ap­ját is több alka­lom­mal meg­lök­te, vele rend­sze­re­sen vitát kez­de­mé­nye­zett, ordi­bált.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat könnyű testi sér­tés­sel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat