Ma: 2019.03.17. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Kérdések Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez
Privatkopo.hu 2018.02.05. 12:06:00

A Privatkopo.hu bűnügyi portál az elmúlt másfél hónapban tizennyolc cikkben foglalkozott a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. működésében tapasztalt anomáliákkal, valamint a Kincsem Parkban évek óta uralkodó botrányos állapotokkal. Tekintettel arra, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter felügyeli a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. tevékenységét, továbbá ő nevezte ki a gazdasági társaság ügyvezetőjét, Pécsi Istvánt, az alábbi kérdésekkel fordult a bűnügyi portál dr. Seszták Miklós miniszterhez.Dr. Seszták Miklós Miniszter Úr

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!

A Privatkopo.hu bűnügyi portál az elmúlt másfél hónapban tizennyolc cikkben foglalkozott a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. működésében tapasztalt anomáliákkal, valamint a Kincsem Parkban évek óta uralkodó botrányos állapotokkal.

Tekintettel arra, hogy nemzeti fejlesztési miniszterként Ön felügyeli a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. tevékenységét, továbbá Ön nevezte ki a gazdasági társaság ügyvezetőjét, Pécsi Istvánt, kérjük, szíveskedjen válaszolni alábbi kérdéseinkre.

1. Milyen szakmai szempontok alapján kérte fel a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. vezetésére a korábban lovászként, valamint szpíkerként tevékenykedő, vállalatvezetési tapasztalattal nem rendelkező Pécsi Istvánt?

2. Megfelel-e a valóságnak, hogy Ön szoros baráti kapcsolatot ápol Pécsi Istvánnal, akivel gyakran együtt ebédel/vacsorázik, valamint közösen tekintenek meg labdarúgó mérkőzéseket?

3. Mióta tart Önök között a baráti viszony? Hol és milyen körülmények között ismerkedtek meg?

4. „Személyesen Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter keresett meg és kért fel az ügyvezetői posztra. A miniszter elvárásai nagyon röviden összefoglalva: szakmailag, gazdaságilag és erkölcsileg újítsam meg a magyar lóversenyzést. Néhány éven belül, 4-5 éves távlatban dolgozzuk le azt a másfél milliárdos mínuszt, amivel jelenleg ez az egész rendszer ketyeg, és legyen önfinanszírozó a lóversenysport. Talpra kell állítanom a magyar lóversenyzést” - nyilatkozta néhány nappal kinevezését követően, 2014. október elején Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. ügyvezetője.

A Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. éves beszámolói a következő gazdasági adatokat tartalmazzák:

A Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. adózás előtti eredménye 2013. évben - 963.619.000 Ft.(veszteség) volt. Ez volt az utolsó teljes esztendő, amikor Pécsi elődje, Haál Gábor állt a társaság élén.

A kft. 2014-ben - 849.944.000 Ft. (veszteség) adózás előtti eredményt produkált. A céget október 1. napig Haál Gábor, azt követően Pécsi István irányította.

2015-ben (ez volt az elő teljes év Pécsi vezetésével) a társaság - 1.189.566.000 Ft. (veszteség) adózás előtti eredményt ért el, ami mintegy 340 millió forinttal több az előző évi veszteségnél.

A következő esztendőben, 2016-ban a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. adózás előtti eredménye - 1.043.823.000 Ft. (veszteség) volt.

Összegezve: Pécsi vezetése alatt a társaság jórészt a 2014 végén, majd 2015 végén kapott állami támogatásból, valamint a tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által nyújtott kölcsönből finanszírozta működését.

Miközben az adófizetők forintjaiból kellett életben tartani a lóversenysportot, 2017. január végén a Young-Trinity-Sprint Konzorciummal kötött szerződést a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. marketing tevékenység végzésére. A szerződés összege: 420.000.000 Ft., azaz négyszázhúszmillió forint. A szerződés 2017. december 31. napig volt érvényben. Az ugyancsak Pécsi István irányítása alatt álló Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. által 2017-ben kötött szerződések között ugyancsak felbukkan a Young-Trinity-Sprint Konzorcium, amellyel 170 millió forint értékben kötött - marketing tevékenység végzésére - megállapodást az állami cég. Így összesen 590 millió forintot zsebelt be a két lóverseny társaságtól a konzorcium 2017-ben.Véleménye szerint a jelzett cselekmény felvetheti-e a hűtlen kezelés bűntett gyanúját?

Elégedett-e Ön a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. 2014 októberétől „elért” gazdasági eredményeivel, különösen annak fényében, hogy a lóversenyzés gazdasági megújítását várta Pécsitől, továbbá azt, hogy a közpénzzel többször megsegített állami tulajdonú kft. - 4-5 éven belül - váljon önfinanszírozóvá? (3 és fél év már eltelt a „4-5 évből”.)

5. 2016-2017-ben kilenc lótulajdonost és/vagy hajtót tiltott ki a Kincsem Park területéről Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetője. Az állami tulajdonban álló társaság úgynevezett Házirendjének 9., kitiltást szabályozó pontja a pártállami időkre emlékeztet.

„A Kincsem Nemzeti Kft. a jelen házirendben, illetve annak mellékletét képező Látogatási Szabályzatban foglalt szabályokat megsértő, továbbá a versenyszervező, a versenyközegek, illetve a lóversenyzés és a fogadásszervezés jó hírét veszélyeztető vagy sértő magatartást tanúsító személyeket kitiltani. Ilyen magatartásnak minősül többek között, ha nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb közösségi médiafelületeken, internetes fórumokon, lóversenyzéssel foglalkozó oldalakon) a Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít.”

A Házirend 2017. július 31. napján lépett életbe, aláírója Pécsi István ügyvezető.

Véleménye szerint mi köze van a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. versenyfelelősének vagy ügyvezetőjének ahhoz, hogy - tegyük fel - egy versenyló tulajdonos, a szabadidejében, a Facebookon lehülyéz vagy gyagyásnak titulál egy másik versenyló tulajdonost? A lótulajdonosok és hajtók nem alkalmazottai a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-nek. Továbbá: a közösségi portálon való negatív tartalmú megnyilvánulás nem kapcsolható sem a lótulajdonosi, sem a hajtói tevékenységhez - MAGÁNVÉLEMÉNY. Amellyel szemben magánvádas bírósági eljárásban lehet jogorvoslatot kérni. Más módon nem. Ki vagy kik dönti(k) el, hogy mely megnyilvánulás számít „becsmérlőnek, rágalmazónak, sértőnek, személyeskedőnek, valótlan tartalmúnak”? Pécsi István ügyvezető? Harazin Tibor versenyfelelős?

Miniszter Úr! Ön tanulmányozta valaha is a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. „házirendjét” és „látogatási szabályzatát”? Amennyiben igen, mi a véleménye az azokban foglaltakról?

6. Korábban a Pécsi István ügyvezető által hozott kitiltási határozatok ellen a Lóversenyzést Felügyelő Bizottsághoz (LFB) lehetett fellebbezést benyújtani. 2017-ben a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság megállapította, hogy nincs hatásköre, illetékessége a kitiltó határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására. Ebből következően az LFB által hozott összes, fellebbezést elutasító határozat érvénytelen, semmis. Ezért a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. megváltoztatta a jogorvoslat lehetőségét: első fokon a versenyfelelős, másodfokon (fellebbezés esetén) az ügyvezető, azaz Pécsi István határoz a kitiltásokról. Számos lótulajdonost/hajtót Pécsi István ügyvezető tiltott ki az elmúlt években. Ők hová fordulhatnak a fellebbezésükkel? Ahhoz az emberhez - Pécsi István ügyvezető -, aki kitiltotta őket a Kincsem Parkból? Nem érzi ezt komikusnak, Miniszter Úr? Az Ön felfogása szerint így működik egy valódi jogállam?

7. Elképzelhetőnek tartja, hogy Lakatos Csaba, a korábban bűncselekmények miatt többször elítélt idomár-hajtó kitiltásokat, illetve kitiltások felfüggesztését képes úgymond „elintézni” Pécsi István ügyvezetőnél?

Miniszter Úr! Az alábbi két eset az Ön olvasatában kimerítheti-e a „lóversenyzés jó hírét veszélyeztető magatartást”?

8. „Erkölcsi megújulás”… 2016 novemberében, egy szombati versenynapon Lakatos Csaba idomár-hajtó bement abba az istállóba, ahol M. Valentin - ifj. K. László és K. Dóra társaságában - tartózkodott, és útszéli hangnemben elkezdett üvöltözni a fiatal lótulajdonossal, majd arcon köpte és megütötte őt. Dulakodás alakult ki, mivel a megtámadott férfi védeni próbálta magát. K. Dóra és ifj. K. László megpróbált az agresszív támadó és M. Valentin közé állni, ekkor Lakatos megbotlott, de közben lendületből felkapta a földön heverő vasvillát, amellyel M. felé szúrt, azonban a fiatalember védelmére kelő ifj. K. László nyakát sebesítette meg (a férfi könnyű sérülést szenvedett ). M. Valentin, ifj. K. László és K. Dóra bejelentést tettek a történtekről a Verseny Intézőségnél (VI), ahol jegyzőkönyvet vettek fel az esetről, majd az ügyet átadták a Lóversenyzést Felügyelő Bizottságnak (LFB), amely ismételten meghallgatta a panaszosokat, ám a bejelentéssel nem kívánt foglalkozni, azt visszaadta a Verseny Intézőségnek, ahol az ügyet végül - érdemi intézkedés nélkül - eltussolták. Amikor később M. Valentin arról érdeklődött a versenyfelelősnél, mi történt a bejelentéssel, Harazin Tibor azt válaszolta, hogy nem történt semmi, ugyanis nem elég M. és a két tanú szava Lakatoséval szemben, mivel az istállóban történteket nem rögzítette kamera…

Hogyan lehetséges az, hogy három személy egybehangzó állítása is kevésnek bizonyult Lakatos Csaba szavával szemben? Hogyan lehetséges az, hogy más esetekben kamerafelvétel nélkül kitiltottak személyeket a Kincsem Parkból, míg ebben az esetben - amely egyébként bűncselekmény gyanúját vetheti fel - a kamerafelvétel hiányára hivatkozott a versenyfelelős? Lehet-e oka ennek az, hogy Pécsi István ügyvezető baráti kapcsolatot ápol Lakatos Csaba idomár-hajtóval?

9. Egy másik furcsa történet a Kincsem Parkból, ugyancsak az „erkölcsi megújulás” jegyében: A kétes hírű idomár-hajtó, Lakatos Csaba - barátja segítségével - mintegy 3 hétig tartott fogva egy lovászt a Kincsem Parkban, 2016-ban. A férfit lelkileg és fizikailag terrorizálták, rendszeresen bántalmazták. A „Jaki” (Jakus Ferenc) becenévre hallgató lovász hónapok óta nem kapott fizetést, ezért el akarta hagyni Lakatos Csaba (fotónkon) istállóját, vidéken talált számára megfelelő munkahelyet. Amikor Lakatos érezte, hogy fenyegetésekkel már nem tudja sakkban tartani a férfit, rendszeresen bántalmazta és a nap végén bezárta az istálló végében található kis szobába. A bűncselekmények elkövetésében segítségére volt barátja, B. K. A terror mintegy 3 hét elteltével ért véget, amikor egy, a lóversenypályán dolgozó férfi megunta Lakatos kegyetlenségeit, és egyik éjszaka - az istálló kisméretű ablakán keresztül - megszöktette fogságából a csontsoványra fogyott lovászt. „Ezt a történetet mindenki ismeri a pályán, de senki nem mert a hatóságokhoz fordulni, mert rettegnek Lakatostól, aki nem riad vissza a fizikai erőszak alkalmazásától és azzal kérkedik, hogy ellene hiába tesznek büntetőfeljelentést, úgysem fog történni semmi, mivel kitűnő rendőrségi kapcsolatokkal rendelkezik és elsimítják a dolgait” - magyarázta a bűnügyi portálnak egy, a neve elhallgatását kérő forrás. (Privatkopo.hu)

Ön ilyen jellegű „erkölcsi megújulásra” gondolt, amikor Pécsi Istvánt felkérte a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetői tisztségére?

10. Éerez-e személyes felelősséget a Kincsem Parkban kialakult helyzetért?

Miniszter Úr! Amint azt levelünk bevezetőjében jeleztük, az elmúlt másfél hónapban tizennyolc cikket jelentettünk meg a Kincsem Parkban tapasztalt visszásságokról. Úgy tudjuk, személyesen Önhöz, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnökéhez is érkeztek panaszos levelek az elmúlt években. Kezdeményezett-e Ön ezzel összefüggésben vizsgálatot a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. működését érintően? Amennyiben igen, kérjük, tájékoztassa olvasóinkat a vizsgálat eredményéről! Amennyiben - esetleg - nem rendelt el vizsgálatot a jelzett, botrányos ügyek feltárása érdekében, mivel indokolja annak elmaradását?

Várjuk mielőbbi, írásos válaszát, amelyet lapunkban közölni kívánunk.

Tisztelettel:

Privatkopo.hu szerkesztősége

Korábbi cikkeink a témában:

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=kincsemkft&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=pecsimegujulas&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lakatosrendorseg&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=velemenyek&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=pecsiekistenek&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=szakmaierkolcsi&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=elvettekakedvemet&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lovfogcsalasok&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=kerdesekpecsi&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lakatoskapcsolatai&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lakatosvasvilla&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=haromhetig&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=azteltakaritjak&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lakatospecsi&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=akatoskiforgatta&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=lakatostorbecsalt&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=elciganyosodott&MN=Hirmix&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=sporttaskanyi&MN=Hirmix&LN=Hungarian

További friss információk
Már a törvényszékek is a devizahitelesek mellé álltak: nem engedik elárvereztetni az adósok ingatlanjait
„Kit érdekel ma Magyarországon három ártatlan, szenvedő kisgyerek???”
Közérdekű munkára ítéltek egy miskolci férfit, aki gyereklányokról nézett pornóvideókat
Remek érzékkel hagyja el a süllyedő cégeket a Taxify tulajdonosa
Igazságügyi szakértő: „amennyiben a gyermekek az anyához érzelmileg közelednek, jelzik, hogy az anyához szeretnének kerülni, fizikai és érzelmi retorzióban van részük, az apa, illetve az apa jelenlegi élettársa őket bántalmazza” - a gyámhivatal „természetesen” nem intézkedik
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat