Ma: 2019.02.19. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
A lóversenysportot egy szűk klikk irányítja, kontroll nélkül, diktatórikus eszközökkel - jogsértések, sógor-koma-jóbarát hangulat a Kincsem Parkban
Privatkopo.hu 2017.12.05. 15:35:00

„Pécsi István ügyvezető és Harazin Tibor rendezvényfelelős úgy viselkednek, mintha a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. a saját tulajdonuk lenne, és nem pedig egy állami cég. Kényük-kedvük szerint tiltanak ki lótulajdonosokat, megfosztva ezzel őket a tulajdonosi jogaik gyakorlásától. Aki valamiért nem tetszik nekik, aki netán ki meri nyitni a száját, hangot mer adni a vezetéssel szembeni elégedetlenségének, kicsinálják, ellehetetlenítik. És nem lehet tenni ellenük semmit! Nincs jogorvoslat. Ki merem jelenteni, hogy a lóversenysportot egy szűk klikk irányítja, diktatórikus eszközökkel - kontroll, tényleges felügyelet nélkül” - magyarázta a Privatkopo.hu-nak M. Ágnes, akit - meglehetősen furcsa körülmények között - összesen 3 évre tiltottak ki a Kincsem Parkból. A lóversenysportban tapasztalható visszásságokról beszámoló tízrészes cikksorozat első felvonását olvashatják.A Privatkopo.hu birtokába került dokumentumok tanúsága szerint a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. ügyvezetője, Pécsi István (felső kép) 2017. április 29. napjától egy év időtartamra kitiltotta M. Valentin lótulajdonost, és ideiglenes engedéllyel rendelkező hajtót, valamint édesanyját, M. Ágnes lótulajdonost a Kincsem Park területéről. (M. Ágnes arról tájékoztatta a bűnügyi portált, hogy nem lótulajdonos, hanem látogató, tehát a határozatban tévesen került rögzítésre a státusza.)

A határozatok indoklása szerint „az úgynevezett új istálló soron 2017. április 29-én versenynap közben/végén M. Valentin tulajdonos és ideiglenes licenccel rendelkező személy és édesanyja, M. Ágnes lótulajdonos és kísérő az ügető versenypályán verseny közben elszenvedett sértésekért, a két nevezett személy, egymás cselekményéről tudva és egyetértve, tettleg és szóban elégtételt vettek, illetve a közösséget megfélemlítő, sportszerűtlen, botrányos viselkedést tanúsítottak.”

A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, korábban lovászként, majd szpíkerként tevékenykedő Pécsi István ügyvezető által aláírt határozatok semmi konkrétumot nem tartalmaztak a kitiltottak állítólagos cselekményére vonatkozóan, sem azt, hogy ki volt az a személy, akin „elégtételt vettek”, sem azt, hogy az miként történt „szóban és tettleg”. Az ilyen megfoghatatlan, fontos részleteket nélkülöző vád ellen képtelenség érdemben védekezni.

A határozatok tartalmazták, hogy az azokban foglaltak ellen fellebbezésnek van helye, a határozatok közlésétől számított 30 napon belül. „A fellebbezést a szervező felügyeleti szerve, a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (LFB) bírálja el.”

M.-ék fellebbeztek. Előadták, hogy a kitiltó határozatok indoklása csupán általános, összefoglaló megfogalmazásokat tartalmaz, és nem rögzíti azt a konkrét magatartást, cselekményt, amely a kitiltás alapjául szolgál, nem tartalmazza, hogy kivel szemben vettek tettleg/szóban elégtételt, miben merült ki a közösséget megfélemlítő, sportszerűtlen, botrányos viselkedésük. A Kincsem Parkban tartott rendezvények látogatási szabályairól szóló függelék „Kitiltás” fejezete kötelezően felsorolja azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a kitiltó határozatnak tartalmaznia kell. E szerint a határozatnak - a kitiltott személy adatait, a kitiltás hatályát, és a jogorvoslati tájékoztatást meghaladóan - tartalmaznia kell a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását. A cselekmény megjelölésének hiányában nem követhető nyomon, hogy az ügyvezető konkrétan mire alapozta a döntését. A konkrét tényállás ismeretének azt is eredményezi, hogy a kitiltottak a védekezésükhöz elengedhetetlenül szükséges bizonyítékokat, tényeket nem tudják előterjeszteni - hiszen mi ellen védekezzenek?

M. Valentin és M. Ágnes fellebbezésükben határozottan leszögezték, hogy a Versenyszervező, Versenyrendező, valamint a Fogadásszervező érdekét sértő magatartást nem tanúsítottak, sem tettleg, sem szóban nem vettek elégtételt senkin.

2017. július 10-én a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (LFB) elnöke arról tájékoztatta a kitiltottakat, hogy „az LFB-hez benyújtott fellebbezéseiket az LFB illetékesség hiányában elbírálni nem tudja”. Tehát Pécsi István ügyvezető valótlanul írta a kitiltó határozatokban, hogy „a fellebbezést a szervező felügyeleti szerve, a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (LFB) bírálja el.”

                    Harazin Tibor versenyfelelős (fotó: Facebook)

2017. augusztus 14-én kelt levelében Harazin Tibor rendezvényfelelős (Pécsi István ügyvezető jobbkeze, bizalmasa) arról tájékoztatta M.-éket, hogy „az Önök által benyújtott fellebbezés kapcsán a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság nem kíván eljárni. Az M. Valentin és M. Ágnes ellen hozott kitiltó határozatok továbbra is érvényben vannak.”

A korábban rendőrként szolgáló, a testülettől bűncselekmény elkövetése miatt távozni kényszerülő Harazin (erről bővebb terjedelemben a későbbiekben számolunk be - Privatkopo.hu), félrevezető módon, nem azt írta, hogy az LFB nem jogosult a fellebbezések elbírálására, hanem, hogy „nem kíván eljárni”. Ugyanakkor továbbra sem tájékoztatta a kitiltottakat a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségéről, csupán annyit közölt: „a határozatok továbbra is érvényben vannak”.

Kitiltó határozatok, amelyek ellen nem lehet fellebbezni… A jogállamiság megcsúfolása.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság korábban éveken át - jogellenesen! - kitiltó határozatok elleni fellebbezések sorát utasította el. 2017. július végén változott a helyzet, amikor egy lótulajdonos kitiltása miatt indult bírósági perben fény derült arra, hogy az LFB nem jogosult a kitiltó határozatok elleni fellebbezések elbírálására. Ekkor Pécsi István ügyvezető módosította a Kincsem Park „házirendjét”, mégpedig oly módon, hogy „a kitiltásról szóló határozat meghozatalára a szervező mindenkori rendezvényfelelőse jogosult. A kitiltással szemben fellebbezésnek van helye, annak közlésétől számított 30 napon belül. A fellebbezést a szervező mindenkori ügyvezetője bírálja el, akinek a határozatával szemben további jogorvoslatnak nincsen helye”.

Barátok közt… A bukott rendőr meg a szpíker… És persze a „törvényesség”, mint olyan.

2017. augusztus 14-én újabb kitiltó határozat született M. Valentinnal szemben, pontosabban a korábbi, 1 év időtartamra szóló kitiltó határozatok hatályát hosszabbította meg újabb 1 évvel, 2019. április 29. napig - ezúttal már Harazin Tibor rendezvényfelelős.

A határozat lényege szerint „2017. augusztus 12-én, versenynap közben M. Valentin lótulajdonos a tulajdonát képező lovaiknál megjelent a beálló boxoknál. A kitiltott személyt a biztonsági szolgálat felszólította a távozásra. M. Valentin a távozást megtagadta, mert a lova a VI. futamban fut, azt megnézi és utána távozik. A verseny lefutását követően távozott csak a területről. A kitiltás meghosszabbításának foganatosítására azért került sor, mert a Kincsem Nemzeti Kft. a versenyüzeme működési rendjét és a versenyek lebonyolításának rendjét ezen intézkedés meghozatalával kívánja szavatolni (…)”.

Pécsi István és az ő működését felügyelő Seszták Miklós miniszter - minden szép, minden jó, mindennel meg vannak elégedve...

A kitiltott fellebbezést nyújtott be a határozat ellen Pécsi István ügyvezetőnek. Következzen az érem másik oldala. Részlet M. Valentin fellebbezéséből.

„A határozat nem tartalmazza azt a jelentős tényt, hogy 2017. augusztus 12. napján kifejezetten a versenyigazgatóság szólított fel arra, hogy lovaim útlevelét és a kezelési naplót bocsássam rendelkezésükre. Jogi képviselőm e tényről a rendezvényfelelőst (a kitiltó határozatot hozó Harazin Tibort) értesítette, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az okmányokat a teherportán kell leadni a biztonsági őrnek. Jogi képviselőmmel a Kincsem Park teherportáján megjelentünk, de ott biztonsági őr nem tartózkodott, a sorompó nyitva volt, az első biztonsági őr a versenypálya szélén tartózkodott, ezért jogi képviselőmmel odamentünk. A biztonsági őr a rendezvényfelelős utasítására azonnal felszólított a távozásra - miközben valóban a lovaim futottak -, de az okmányok leadását követően a Kincsem Park területét elhagytuk. A fentiek alapján megállapítható, hogy rajtam kívül álló ok miatt kényszerültem arra, hogy a rendezvény területén megjelenjek, a versenyigazgatóság felszólításának kívántam eleget tenni.”

És még nincs vége!

2017. szeptember 4. napján kelt az a határozat, amellyel Harazin Tibor M. Valentin édesanyjának korábbi, 1 évre szóló kitiltását, további 2 évvel - 2020. április 29. napig - meghosszabbította.

„A Kincsem Park úgynevezett új istálló soron, a kitiltása tényének ismeretében M. Ágnes és fia 2017. szeptember 2-án megjelent. Az istállóknál tartózkodott és a lova futtatását megnézte, a versenyszemélyzet figyelmeztetése és a biztonsági szolgálat távozásra történő felszólítása ellenére. Ezt követően a rendezvény területére lépett ügyvédje, Soltészné Dr. Nagy Katalin segítségével (vajon hogyan segíthette az ügyvédnő a kitiltottakat abban, hogy a Kincsem Park területére lépjenek? - Privatkopo.hu). A rendezvény területén (jegypénztáraknál) a rendezvényfelelős távozásra szólította fel. Ennek nem tett eleget és kiabált, illetve a rendezvényfelelőssel szemben szóban- és fizikailag is tettleg lépett fel, agresszív viselkedést tanúsított, többször meglökte a rendezvényfelelőst. A környezetében, a rendezvény látogatói között ezzel a viselkedéssel megbotránkozást és félelmet keltett” - írta a kitiltás időtartamát meghosszabbító határozatában Harazin.

M. Ágnes ezúttal is fellebbezést nyújtott be a határozat ellen.

„A 2017. szeptember 2. napján tartott rendezvényen valóban megjelentem a rendezvény területén jogi képviselőmmel, de nem az a szándék vezetett, hogy a kitiltás szabályait megszegjem, hanem demonstrálni kívántam a jogszabálysértő döntés (kitiltásom) elleni felháborodásomat, nevezetesen, hogy a védekezésem előterjesztésében megakadályoztak, és nem adtak lehetőséget arra, hogy a határozat ellen jogorvoslattal élhessek, így azt nem tekintem érvényben lévő határozatnak. A rendezvény területén szólított fel a rendezvényfelelős (Harazin Tibor) a terület elhagyására, akivel valóban ingerülten közöltem a felháborodásomat. A rendezvényfelelős a pénztár felé irányított bennünket, miközben biztonsági őröket hívott, akik körülvettek. Az eljárás megrémített, a rendezvényfelelős a karomat rángatta, amelyet jogi képviselőm hárított el. A jelenetet telefonkészülékemmel kívántam rögzíteni, de az egyik biztonsági őr azt ki akarta ragadni a kezemből. A méltatlan, megalázó eljárás miatt düh fogott el, amely miatt valóban felemeltem a hangom. Jogi képviselőm - két biztonsági őr kíséretében - a parkolóhoz ment, ahova én is követtem őket. A területet a biztonsági őrök felhívásának megfelelően elhagytam. Ezen intézkedés jól szemlélteti, hogy a korábbi jogszerűtlen eljárást semmilyen módon nem kívánják orvosolni, sőt, erőszak alkalmazására is sor kerülhet az önkény érvényre juttatásához. Mindemellett továbbra is várom az arra vonatkozó konkrét tájékoztatást, hogy a korábbi kitiltó határozat ellen hónapok óta benyújtott fellebbezésemet mely szerv bírálja el” - fogalmazott fellebbezésében M. Ágnes.

Ezen a ponton felvetődik egy érdekes kérdés: Harazin Tibor, aki részese volt a fent részletezett eseménynek, hogyan járhatott el döntéshozóként az ügyben? Pártatlan, elfogulatlan tudott-e maradni egy ilyen helyzetben? Intézkedhet-e - például - rendőr a saját ügyében? Vagy ítélkezhet-e bíró olyan perben, amelyben érintett? Nem.

„Pécsi és Harazin úgy viselkednek, mintha a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. a saját tulajdonuk lenne, és nem pedig egy állami cég” - magyarázta a Privatkopo.hu-nak M. Ágnes. „Kényük-kedvük szerint tiltanak ki lótulajdonosokat, megfosztva ezzel őket a tulajdonosi jogaik gyakorlásától. Aki valamiért nem tetszik nekik, aki netán ki meri nyitni a száját, hangot mer adni a vezetéssel szembeni elégedetlenségének, kicsinálják, ellehetetlenítik. És nem lehet tenni ellenük semmit! Nincs jogorvoslat. Évekig jogsértő határozatokat hozott a Lóversenyt Felügyelő Bizottság, amikor fellebbezéseket bírált el, hiszen, amint az idén nyáron kiderült, ezt - illetékesség hiányában - nem tehette volna. Most meg mi van? Pécsi meghosszabbított keze, bizalmasa, Harazin Tibor jogosult a kitiltó határozatok meghozatalára, és az az ember dönt a fellebbezésekről, aki visszavette Harazint a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-hez: Pécsi István ügyvezető. Nevetséges. Ez lenne a jogállam? Meg sem hallgatják az embert, csak pikk-pakk kitiltják. Mert ahhoz van éppen kedvük. Vicc, hogy milyen indokokkal tiltottak ki lótulajdonosokat, hajtókat az elmúlt években! És senki nem kéri számon rajtuk ezeket a jogsértő határozatokat. Kontroll, tényleges felügyelet nélkül tevékenykedik a cégvezetés. Miközben egyre kevesebb a ló, egyre kevesebb a verseny. Van itt egy idomár-hajtó, Lakatos Csaba, aki azzal kérkedik, hogy bármit el tud intézni Pécsiéknél, akár kitiltást is, és akár a kitiltás feloldását is. Úgy beszél az ügyvezetővel, mintha a seggéből rántotta volna ki. Ez meg hogy van? Ki ez a Lakatos, és mi fűzi őt össze Pécsivel, hogy ügyeket képes kreálni és úgymond elsimítani? Mi az, hogy ő egyenlőbb az egyenlőknél? Ki merem jelenteni, hogy a lóversenysportot egy szűk klikk irányítja, diktatórikus eszközökkel.”

M. Valentin és M. Ágnes jogi képviselője, Soltészné Dr. Nagy Katalin ügyvéd panasszal fordult Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez. A levélben részletesen tájékoztatta a tárcavezetőt a történtekről, a jogsértő kitiltások körülményeiről, és a fellebbezés lehetőségének hiányáról. „A jogorvoslati lehetőség hiányában kérem a Tisztelt Miniszter Urat, szíveskedjék az ügy körülményeinek vizsgálatát elrendelni annak érdekében, hogy megbízóim lehetőséget kapjanak védekezésük előterjesztésére, és az állami tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetésének önkényes, egyoldalú intézkedése ne okozzon anyagi és erkölcsi hátrányt megbízóim részére” - fogalmazott panaszos levelében az ügyvédnő.

Seszták Miklós több mint 3 hónapja nem válaszol... Hallgat.

Vétkesek közt cinkos, aki néma.

2017. októberében a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. birtokvédelmi kérelmet terjesztett elő M. Ágnessel szemben a Budapest X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán. A kérelem arra irányult, hogy kötelezze a hatóság M. Ágnest arra, hogy a Kincsem Park elnevezésű lóversenypálya és a hozzá tartozó területek és épületek birtoklását ne zavarja, és a hatóság a birtokvédelmet kérő számára a zavartalan birtoklást oly módon biztosítsa, hogy M. Ágnest a Kincsem Park teljes területére történő belépéstől 2020. április 29. napjáig tiltsa el.

A Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. birtokvédelmi kérelmét a hatósági osztály elutasította.

„A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. államigazgatási úton birtokvédelemben nem részesíthető. A birtokvédelmi kérelemben kitiltó határozat, illetve a kitiltás időtartamát meghosszabbító határozatok egyoldalú polgárjogi nyilatkozatok, amelyek érvényesítésére a bíróságnak van hatásköre. A rendelkezésre álló adatok szerint a hivatkozott kitiltó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására nem került sor. (...)" - olvasható a hatósági osztály indoklásában.

(folytatjuk)

További friss információk
Csupán 4 ezer forintot sikerült zsákmányolnia a nem túl éles elméjű Ferencnek
Elfogták a zuglói emberölés elkövetőjét
Megöltek egy 60 éves férfit Budapesten
Négyszer is előkerült a „családipótlék-gyártó műszer” Szekszárdon
Célzott lövésekkel tették mozgásképtelenné a fegyveres szökevényt - életveszélyes sérüléseket szenvedett
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat