Ma: 2021.01.20. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Börtönbüntetésre ítélték a balatonszemesi kábítószer-terjesztőt, aki a helyi bűnmegelőzési egyesület autójával szállította a drogot - az ügyészség súlyosításért fellebbezett
Privatkopo.hu 2020.11.30. 12:20:00

A Somogy Megyei Főügyész­ség 2020 máju­sá­ban emelt vádat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt öt fér­fi­val szem­ben, akik közül négyen keres­ke­dői lán­co­la­tot lét­re­hoz­va lát­ták el kábí­tó­sze­rek­kel a Bala­ton tér­sé­gé­ben vásár­ló­kat.A vád­irat sze­rint a 46 éves Balaton-parti férfi buda­pes­ti tár­sá­val már hosszabb ideje állt bará­ti kap­cso­lat­ban. A fér­fi­ak rend­sze­res kábí­tó­szer fogyasz­tók vol­tak, majd 2011. évtől kez­dő­dő­en I. rendű vád­lott a Bala­to­non tör­té­nő tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból nagy tétel­ben is vásá­rolt til­tott sze­re­ket barát­já­tól.

Az ilyen módon a Balaton-partra jutott kábí­tó­szer­ből a férfi több eset­ben adott el egy helyi kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó 30 éves fér­fi­nak, aki nem­csak tőle, hanem más keres­ke­dők­től is szer­zett be til­tott anya­go­kat, ami­hez igény­be vette egy 27 éves bala­ton­bog­lá­ri férfi segít­sé­gét.

Az első ­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a napok­ban hir­de­tett íté­le­tet, amely­ben három vád­lot­tal szem­ben sza­bott ki vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, az I. rendű vád­lott 3 év börtön-, míg II. rendű társa 6 év fegy­ház­bün­te­tést kapott. A Tör­vény­szék I. rendű vád­lot­tat a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés mel­lett pénz­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra is ítél­te, mivel ő volt az, aki a til­tott sze­re­ket a balatonszemesi bűn­meg­elő­zé­si egye­sü­let gép­ko­csi­já­val szál­lí­tot­ta.

Az íté­let nem jog­erős, a Somogy Megyei Főügyész­ség négy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.

További friss információk
Drogra követelt pénzt a fiú, megkéselte az apa
Még mindig nagy a rend: fiatal férfi akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en
Emberölés Balatonszemesen
„Szakmai” megbeszélést tartottak a cigányok Ózdon - karókkal, vascsövekkel, baseballütőkkel
Ismét drogbuli résztvevőire csaptak le a rendőrök Budapest belvárosában
 
Top cikkek
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat