Ma: 2021.01.17.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info


 
Vissza a főoldalra
Jóban, rosszban: megbukott a csaló szerelmespár
Privatkopo.hu 2020.11.23. 8:20:00

A Tatai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik meg­él­he­té­sü­ket úgy fedez­ték, hogy egy­részt bérelt autó­kat érté­ke­sí­tet­tek, más­részt az igény­be vett szál­lás­he­lyek­ről fize­tés nél­kül távoz­tak.A vád­irat sze­rint a sze­rel­mes­pár mun­ka­- és jöve­de­lem nél­kü­li volt, ezért meg­be­szél­ték, hogy azért bérel­nek ki sze­mély­gép­ko­csi­kat, hogy azokat érté­ke­sít­sék. Össze­sen öt bérelt sze­mély­gép­ko­csit érté­ke­sí­tet­tek a bér­lést köve­tő néhány napon belül, az ügy­le­tek­hez hamis adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket készí­tet­tek, eladó­ként álta­lá­ban a bér­be­adó­kat tün­tet­ték fel.

A 2018. decem­ber 20-án, Deb­re­cen­ben bérelt 632 000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csit 200 000 forintért Győr­ben, a 2018. decem­ber 28-án, Győr­ben bérelt 357 000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Buda­pes­ten 70 000 forintért, a 2019. janu­ár 6-án, Buda­pes­ten bérelt 817 000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Tatán 310 000 forintért, a 2019. janu­ár 09-én bérelt 665 000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Mis­kol­con 240 000 forintért adták el. Egy­szer a férfi egye­dül vett bérbe Móron, 2019. janu­ár 5-én egy 260.000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csit, ame­lyet Tatán 150 000 forintért adott el. Az így érté­ke­sí­tett gép­ko­csi­kat a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, és a sér­tet­tek­nek kiad­ta.

Az elkö­ve­tők 2018. decem­ber 28. és 2019. feb­ru­ár 14. között, össze­sen öt szál­lás­he­lyen száll­tak meg, néhány nap után a helyek­ről fize­tés nél­kül távoz­tak. Egy váci hotel­nek 260 000 forint, egy komá­ro­mi hotel­nek 128 000 forint, egy mogyo­rós­bá­nyai pan­zi­ó­nak 171 000 forint, egy táti hotel­nek 200 000 forint, egy jász­apá­ti hotel­nek 163 000 forint kárt okoz­tak.

A Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 560 000 forint vagyon­el­kob­zás­ra, a nőt - vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re és 410 000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, és rendelje el a nő párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

További friss információk
Késsel fenyegette volt párját és annak élettársát egy 66 éves férfi
Orosz verőlegényeket felhasználva fenyegette alkalmazottait egy balatonfüredi bár tulajdonosa
Nem jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki rátámadt a vele szemben intézkedő rendőrökre, majd később megfélemlített két fiatalt
Elhunyt nőt találtak Salgótarjánban - halált okozó testi sértés gyanújával indult nyomozás
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat