Ma: 2021.01.27. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Médiaajánlat
Letartóztatták a szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával gyanúsított férget
Privatkopo.hu 2020.12.02. 15:55:00

Kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg és tar­tott, vala­mint saját gyer­me­két is bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san a gyanú sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 35 éves férfi 2019-2020-ban több száz gyer­mek­por­nog­ráf képet szer­zett meg, ame­lye­ket buda­pes­ti ott­ho­ná­ban, fel­hő­ala­pú tár­hely­re fel­tölt­ve tar­tott. Ezen túl a férfi abu­zál­ta más­fél éves gyer­me­két. 

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a fér­fit elfog­ta, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről - valamint a neve­lé­se alatt álló sze­mély­ről - készült por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, azzal a cél­lal, hogy a gya­nú­sí­tott ne szök­hes­sen el, ne veszé­lyez­tes­se a bizo­nyí­tást és ne követ­hes­sen el hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nye­ket, mivel ezek veszé­lye fenn­áll.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A vég­zés nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­bez­tek.

 
Top cikkek
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat